เกี่ยวกับเรา

    ริษัท เอ็นเนอร์ยี่ วิชั่น จำกัด  ดำเนินธุรกิจด้านที่ปรึกษาระบบวิศวกรรมและการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร และโรงงานอุตสาหกรรม  เปิดดำเนินกิจการตั้งแต่ปี  2550  โดยมีความมุ่งมั่นที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยผลักดันโครงการอนุรักษ์พลังงานในธุรกิจ และองค์กรต่าง ๆ ให้ประสบความสำเร็จและเป็นรูปธรรม

     ผลงานที่ผ่านมาทางเราได้รับความไว้วางใจจากอาคารห้างสรรพสินค้า  อาคารภาครัฐ รวมถึงโรงงานอุตสาหกรรม ในการเป็นที่ปรึกษาด้านระบบการจัดการพลังงาน  และที่ปรึกษาด้านระบบวิศวกรรม  เพื่อรวมกันบูรณาการความคิด ระบบ และเทคโนโลยี  เพื่อการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน

Visitors: 34,792