ข่าวอบรมและสัมมนา

 

 

  

 

 

 แหล่งที่มา : สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน 

           ลิงค์ : http://www2.dede.go.th/bhrd/old/

ใบสมัคร หลักสูตรฝึกอบรมผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน ประจำปี 2565 (พพ.)

 
 
Visitors: 83,162